Bu proje Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir

GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN ANKARA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

toggle menu

Proje Hakkında

 

Proje Hakkında

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Programı (IPA) “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” (İKG-OP) kapsamında desteklenen “Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” 27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanlı Projenin amacı Ankara girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, büyütülmesi ve zenginleştirilmesiyle genç istihdam oranının artırılmasıdır.

27 Haziran 2016 – 26 Ekim 2017 tarihleri arasında 17 ay süre ile uygulanacak olan Proje, Ankara (TR51 NUTS2 Bölgesini içeren Ankara merkez ve 25 İlçeyi kapsamakta.

 

Hedef gruplar

- Üniversiteden yeni mezun olmuş işsiz gençler
- Halen öğrenci olanlar
- Yenilikçi ve tekno-girişimci fikirlere sahip genç girişimciler, öğrenciler ve işsiz kişiler

 

Projenin Genel Amacı

Bu sözleşmenin de bir parçasını oluşturduğu, Projenin genel amacı şöyledir:
- Girişimcilik yoluyla gençlerin istihdamının artırılması

 

Hedef

Ankara girişimcilik ekosisteminin büyütülmesi ve zenginleştirilmesiyle genç istihdam oranının artırılması.


Yönetim Yapısı

Faydalanıcı ve Sözleşme Makamı

Projenin Faydalanıcısı, Ankara (TR51 NUTS2 Bölgesini içeren Ankara merkez ve 25 İlçede faaliyet gösteren Ankara Kalkınma Ajansı'dır.

Sözleşme Makamı ise Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’dır.

 

Teknik Destek Ekibi

Proje, International Development Ireland (IR), InDevelop (SE), MARR (PL), YTKO (UK)) oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

2018 Yılı Mentörlük Programları

Özgür Sarıca

Şeref Furkan Ceylan

Follow us